ZNOVUZROZENÁ ŽENA

Víkendový pobyt 

Tantrický seminář věnovaný sebepřijetí a sebelásce 

ZNOVUZROZENÁ ŽENA

7 víkendových setkání

Pozvánka pro Vás milé ženy, které se chcete znovu zamilovat do sebe, uzdravit se a žít naplno sílu Bohyně v sobě

Čeká Vás dokonalý přepis starých vzorců a mylných představ, na kterých vyrostla omezující soustava přesvědčení, kterou o sobě chováme.

7 víkendových setkání:
Začínáme ve čtvrtek večer a končíme v neděli po obědě 

10.8. - 14.8. 2022 -  SÍLA SRDCE
6.10.- 9.10.2022 -    SÍLA INTIMITY
8.12. - 11.12.2022 -  SÍLA INTUICE
19.1.- 22.1.2023 -    SÍLA KOMUNIKACE
9.3.- 12.3.2023 -    SÍLA ZDROJE
20.4.- 23.4.2023 - SÍLA SEBEVYJÁDŘENÍ
18.5. - 21.5. 2023 - SÍLA LÉČITELKY


Na víkendový seminář může přijet každá žena, Seminář je určen pro ženy od 18 ti let, horní věková hranice není omezená. Nejsou potřeba žádné předchozí znalosti.

Jednotlivé semináře na sebe volně navazují. Každý z nich je zaměřený na určitou vnitřní hlubokou potřebu ženy a postupně si na každém víkendovém setkání rozpomenete na ty části ženství, které byly dosud odmítány a jsou někde hluboko uvnitř. Nemusíte absolvovat všechny semináře jak jsou v nabídce. Můžete si vybrat pobyt, který s Vámi nejvíce rezonuje, nechat si čas "aby se věci děly a energie plynula podle Vašich potřeb" a další seminář si vybrat za delší dobu jak to budet cítit.

Emoce a energie z prožitkového setkání ve Vás bude doznívat, ve svém životě začnete jinak konat, smýšlet o sobě i o partnerovi, budete vnímat jinak, rovněž reagovat jinak na napjaté a nekomfortní situace vzniklé ve vztazích. Na dalším víkendovém setkání budete samy sobě opět odkrývat další temné stíny a zbavovat se jich jako slupek cibule. Pro dokonalý výsledek práce na svém ženství doporučuji projít všech 7 víkendových bloků podle toho jak to budete vnímat.

Na setkáních kombinuji různé techniky, které Vám pomohou na Vaší cestě do hlubin svého ženství.
Program pobytu je z větší části daný a částečně jej volím podle toho, co daná skupina potřebuje.
V technikách zapojujeme tělo, mysl i emoce. S tělem pracujeme pomocí spontánního tance. 

V dnešním světě jsme my ženy vedeny, abychom hledaly naplnění a vlastní hodnotu prostřednictvím ostatních, a abychom tak hledaly i lásku. Málokdy samy sebe vnímáme jako dokonalé takové jaké jsme. Často odvozujeme svou hodnotu od toho kdo nás má či nemá rád, jestli potřebujeme zhubnout 3 nebo 10kg a jestli zvládneme několik úkolů s úsměvěm na tváři. Dáváme pozornost vnějšímu světu a není pro nás lehké vědět co je nám vlastní, jaká je naše skutečná vnitřní podstata.
Štěstí ženy má své hranice dané společností, kam se žena musí vejít se svými touhami, něhou, moudrostí, vášněmi a svou přirozeností.

Semináře jsou určeny pro ženy, které chtějí být skutečně svobodné- řídit se samy sebou, svojí pravdou. Pro ženy, které dávají více váhu tomu co cítí ony, než tomu co říkají ostatní. Pro ženy, které chtějí žít naplno a jinak a hledají cestu k trvalé, pozitivní změně.

Den začínáme a končíme ženskými meditacemi. Jedná se o hodinové meditace. Každá z nich tvoří terapii a je rozdělena na časové úseky v pohybu, tanci, akci i relaxaci. Meditace pracují s rytmy, tóninami, frekvencemi, barvami nástrojů, hlasem. Vedou ženu k přirozeným projevům a vyjadřováním se.
Najdeme si čas také na ženské masáže těla k vytvoření pohody a harmonie. Ženské masáže dávají ženám péči a pozornost.

Tělo hýčkáme také saunováním, připraveny jsou i očistné koupele. Čekají vás také procházky krásnou
a malebnou přírodou lázní Jeseník.


ŽENA POTŘEBUJE:

 • Vnímat své tělo s láskou, bez porovnání s jinými ženami

 • Projevovat své primární city, emoce, pohnutky

 • Zažívat sebe sama v pravdivých situacích

 • Potřebuje zpětnou vazbu od okolí o tom, že je přijímána se vším co k ní patří

 • Přestat se bát patriarchálních pout a šablon, které ženě určují cestu "správné ženy"

 • Dovolit si projevovat se v bezpečném prostředí

 • Projevovat svou sexualitu svobodně aniž by byla vnímána jako "sexuální objekt"

 • Hrát si, radovat se, důvěřovat

 • Prožívat naplňující vztahy

 • Cítit se milovaně, jednat a projevovat se spontánně

Na seminářích budete mít možnost podívat se na to, jak to ve vás funguje. Zda si vytváříte problémy nebo štěstí ve svém životě a budete mít možnost změnit své nastavení.


CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

 • Zjistíte o sobě mnoho zajímavých informací
 • Budeme trénovat vědomou pozornost
 • Zjistíte, jak působíte na své okolí a co ve skutečnosti nosíte v sobě
 • Zažijete mnoho sdílení s ostatními ženami
 • Objevíte a posílíte Váš vnitřní potenciál
 • Budeme si povídat o ženství a hledání toho, co znamená ženství pro každou z nás
 • Povídání o ženské cykličnosti, sexu a mateřství
 • Zažijete kruhy sdílení na různá témata
 • Naučíte se mystický rituál Mohendžodáro - zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy
 • Naučíte se nové meditační techniky, které můžete cvičit v klidu domova
 • Vaše tělo se bude léčit, ustoupí potíže v oblasti ženských orgánů
 • Celkově se zklidníte a budete vnímat hlubší napojení na své tělo
 • Pochopíte jak se starat o sebe a svoje ženské tělo, které je chrámem ducha a potřebuje být chráněné a pěstované
 • Začnete chápat svoje pocity, budete vědět jak je vyjadřovat, abyste byla dobře naladěná a šťastná
 • Naučíte se zacházet s emocemi a myšlenkami
 • Navážete nová přátelství

Díky prožitkovým meditacím a silným očistným technikám začnete lépe rozumět sobě, lépe chápat proč se to děje, přestanete se tím obviňovat a tím si dále ubližovat. Místo toho přijde smíření se svým dosavadním jednáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků v nitru každé z Vás. Budete vědět jak jednat nově, jinak a v souladu se svým srdcem se odevzdat hloubce podvědomí.


Většina žen nezná samu sebe, ale dokonale zná očekávání, které od ní má její okolí. Většina žen ví co by měla a neměla dělat. Cítí to co musí, aby vyhověla. Ale není to to, co chce ona sama.

                                     Semináře jsou pro ženy, které chtějí tento model změnit

                         


ZNOVUZROZENÁ ŽENA        6.10.- 9.10.2022

2. DÍL - Síla intimity

Transformační zážitkový seminář pouze pro ženy

Seminář je určen pro ženy, které chtějí zažívat v životě více radosti a potěšení. Pro ženy, které touží vnést do svého života i vztahů více vášně, rozvíjet své srdce, naučit se pracovat s emocemi, spojit se samy se sebou.

Emoce jsou základem ženského prožívání. Jak dalece žena dokáže nechat své emoce plynout a uvolnit se, do takové míry se umí odevzdat svému plnému potenciálu prožívání sebe, prožívání života a všeho co život přináší. Emoce a orgasmické prožívání spolu velmi úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Ženské emoce však bývají tabuizovány, ženy označovány za hysterky a jejich emoce považovány za negativní. Proto ženy své emoce často potlačují a znecitliví. Tím si velmi ubližují a stávají se chladnými v jejich emočním prožívání.

Určitě to všechny znáte, čas od času se nahromaděné emoce nastřádají a pak stačí už jen málo a vybuchnete jako neřízená střela. Může to pak napáchat spoustu negativního ve vztazích a nezpracované emoce z tohoto výbuchu se opět ukládají do Vašeho těla, vy jste vůči sobě stále chladnější...Je to jako začarovaný kruh.

Pro ženu jsou její emoce obrovským darem, jsou radarem, že něco v jejím životě je v nerovnováze. Udržují zdravé a radostné tělo- životní a extatická energie může díky emocím proudit v těle. Stejně jako počasí udržuje přírodu zdravou a živou. Emoce jsou důležitou a zdravou součástí ženského prožívání.

Pojďte si se mnou užívat emoce, oslavovat je, pojďte probudit své tělo, dovolit si prožívat potěšení, ponořit se do lásky, kdy pomocí masáží, tance, rituálů, tanečních prožitkových meditací, práce s yoni vajíčkem a dalších léčivých technik budeme zažívat lásku na všech úrovních a měnit vědomí své sebehodnoty.

Tím, že se naučíme milovat samy sebe, vytváříme tak prostor, ve kterém můžeme bezpečně prožívat vyvážené vztahy s ostatními. Teprve láska k nám samotným nám pomůže lépe pochopit naši lásku k ostatním. 

Seminář síla intimity je o nalezení nového rozměru intimity a sexuality v mnohem citlivějším slova smyslu. Sexuální energii lze prožívat s osobou blízkou, sama, ale také je možné využít její tvořivý potenciál pro svůj prospěch v každodenním životě. Tato energie je schopna stvořit nový život. A náš život je od samého počátku plný tvořivé energie. Sexuální síla je ta, která udržuje lidstvo při životě. Je to nekonečný zdroj, ze kterého můžeme čerpat svou životní sílu. Ovšem pouze za předpokladu, že nebudeme svoji přirozenou sexualitu potlačovat.
Pokud máte pocit, že ve Vás žádná životní síla neproudí, je to možná tím, že vy samy jste se rozhodly tuto energii odmítat. A protože je to naše rozhodnutí, můžeme ho kdykoli změnit. Náš skutečný život se odehrává v našem těle, v našich myšlenkách a představách, a je to je na nás jak s tím naložíme.

Pokud popíráme základní sexuální vyjádření, blokujeme tím svou životní sílu. Velké napětí a blokovaná energie v oblasti podbřišku nám může způsobovat menstruační bolesti, záněty, bolesti při milování, migrény či ztrátu chuti na sex. A naše životní síla mezitím usíná a vyčkává. Čeká na chvíli, kdy se rozhodneme ji probudit.
Vzpomenete si jistě na to, jak jste mnohdy z pocitu vzrušení nemohly ani usnout? Nebo jak jste byly zamilované, že byste mohly lámat skály? Tak přesně takto se můžete cítit, pokud se uvolníte do svého prožívání přes probuzené smysly a začnete přistupovat k prožívání sexuality jako k léčivému nástroji. A věřte, že to opravdu stojí za to.

Pro nás ženy je důležité tvořit vztah s blízkou osobou. Žena prožívá, užívá si, projevuje se ve vztahu. A to nejen s muži, ale i s rodiči, kamarádkou, dítětem. Ve vztahu vytváří spojení, různorodý celek, a to ji oživuje. Je nastavena na blízkost, intimitu. Intimní zážitek ji naplňuje. Je šťastná, když se s někým cítí v intimní blízkosti. Udržování blízkosti ji dává řád a smysl.

Rozprouděná sexualita nás nejen oživí, ale také doslova rozproudí tvořivý oheň v našem těle. Ovlivňuje naši chuť do života, naši náladu a vnímání světa. Je zcela přirozená a byla nám dána proto, abychom ji používali k tvorbě, potěšení a radosti, a ne abychom se za ni styděli nebo ji potlačovali. Když se naučíme ovládat svou sexualitu, jsme schopni tuto energii proměnit v tvořivost, probudit v sobě kreativitu, bude nám dodávat odvahu, chuť k dalšímu růstu a budování něčeho nového.
Nebojte se tedy zažehnout ten vnitřní oheň v každé z vás, probuďte své vnitřní charisma a naučte se jej ovládat. Je to nejlepší co můžete udělat pro svůj růst a životní úspěch.
Budu Vám ráda průvodkyní na této cestě.

Na semináři se ponoříme do hloubky svého bytí

Budeme se zabývat tématy

- jak plnohodnotně přijímat sama sebe jako ženu
- jak pochopit a vyjádřit své emoce
- jak ukázat své emoce partnerovi
- jak chápat svůj menstruační cyklus
- jak zažívat ve vztahu více lásky, úcty a vášně
- jak se otevřít ve vztazích k mužům
- jak se otevřít orgasmu
- jak pochopit lépe sama sebe a otevřít se v prožívání
- jak probudit svou kreativitu
- jak otevřít svůj extatický potenciál
- jak dát svému životu směr

Čeká Vás práce s energetickým vajíčkem. Během rituálu si každá z vás vybere své vajíčko, budeme s ním cvičit a meditovat. Naučíme se nejrůznější techniky jak s ním pracovat a pečovat o něj, aby se stalo Vaším dobrým pomocníkem.

Budeme pracovat se svým ženským barometrem - pánevním dnem, posilovat pánevní svaly a navazovat kontakt s ním a spoustu dalšího.

Dárek pro vás: Energetické yoni vajíčko 


Těšit se můžete na nabitý prodloužený víkend plný uzdravujících technik, meditací, masáží a wellness.


                POMŮŽU VÁM PŘEPSAT SVÉ VZORCE CHOVÁNÍ, TAK ABY VÁS V ŽIVOTĚ PODPOROVALY

           ZNOVUZROZENÁ ŽENA       8.12.- 11.12.2022

2. DÍL - Síla Intuice

Transformační zážitkový seminář pouze pro ženy

Co je vlastně intuice? Má ji opravdu každý?
Tajemná, těžko uchopitelná, nevysvětlitelná, záhadná - taková může být intuice pro toho, kdo zapomněl. Kdo je s ní v kontaktu a dovede ji rozvíjet, intuice znamená zdroj štěstí a úspěchu, moudrost při řešení problémů, rozvoj kreativních nápadů, správná rozhodnutí, šťastný život...

Každý ví, že intuice existuje. Někdy ji říkáme i šestý smysl, vnitřní vědění, instinkt, předtucha, tichý vnitřní pocit, Je tajuplná a mocná. Vnímáme ji jako tichý hlas nebo jako určité vnuknutí ve formě obrazu popřípadě znamení.

Určitě se vám stalo, že jste myslely na nějakou konkrétní osobu a ona Vám v té chvíli zavolala, nebo jste šly otevřít dveře, nevěděly jste kdo tam je, a těsně před otevřením vám přišla informace o tom kdo přichází.

Máme ji všichni, ale s věkem díky zákazům a příkazům na ni mnohé z nás zapomněly, potlačily ji v sobě. Znovu získat, uvědomit si ji a naučit se s ní pracovat může každá z Vás. Intuice je náš vnitřní ukazatel cesty, abychom šly správně a nechybovaly.

Pokud jí dokážete naslouchat, váš život se stane jednodušší, vaše kroky budou jemnější a promyšlenější, životní situace budete zvládat bez zbytečných komplikací.

Na semináři  Síla intuice budeme probouzet třetí oko- centrum klidu a míru, něžnosti, soucitu, jasnovidnosti, telepatie. Na této úrovni můžeme rušit staré programy a tvořit nové cesty. Třetí oko je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování, paměti, vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum CNS. Díky tomuto centru víme kam jdeme, vnímáme podstatu druhých, snadno se na ně napojíme.

Tento prožitkový seminář je naplněný pečlivě vybranými technikami pro sebepoznání, uklidnění myšlenek, napojení se na sebe a poznání svého těla. Pro odemknutí schopnosti vnímat svoji intuici společně prožijeme řadu meditací, techniky vizualizace, budeme čerpat intuitivní poznání v přírodě, budeme pracovat se svými sny.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

- poznáte lépe sama sebe
- napojíte se znovu na svou podstatu
- budete umět využívat opět dar své intuice  
- podpoříte léčitelku v sobě
- budete umět rozlišit co je pro Vás dobré a co špatné
- budete umět pracovat se svými sny
- budete více rozumět svým pocitům
- instinktivně vycítíte jak následovat své štěstí
- budete lépe rozumět řeči svého těla
- naučíte se lépe rozhodovat
- pocítíte podporu v kruhu stejně naladěných žen
- poznáte jak dělat v radosti skvělá rozhodnutí
- budete vědět jak začít žít život podle svých představ

Intuitivní život začíná u poznání sama sebe, porozumění svým přesvědčením, hodnotám a svým blízkým. 
Probuďte jej v lásce, přirozenosti a lehkosti bytí. 

 


              Vydejte se s námi na cestu poznání INTUICE -  daru, se kterým jsme se tu narodily. 


Těšit se můžete na nabitý prodloužený víkend plný uzdravujících technik, meditací, masáží a wellness

                                          POMŮŽU VÁM VRÁTIT SE KE SVÝM KOŘENŮM
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ( STEJNÝ NA VŠECH SETKÁNÍCH) :

Čtvrtek:
18.00 - 19.00 - večeře
19.15 - 22.00 - seznámení, večerní meditace

Pátek:
7.45 - 9.00 - ranní taneční meditace
9.00 - 10.00 - snídaně
10.15 - 12.45 - workshop
13.00 - 16.30 - oběd, volný čas
16.45 - 18.45 - workshop
19.00 - 20.00 - večeře
20:15 - 22.00 - večerní meditace

Sobota:
7.45 - 9.00 - ranní taneční meditace
9.00 - 10.00 - snídaně
10.15 - 12.45 - workshop
13.00 - 16.30 - oběd, volný čas
16.45 - 18.00 - workshop
od 18.00h - wellness večer podle aktuálního počasí
                    večeře formou bufetu

Neděle:
7.45 - 9.00h - ranní taneční meditace
9.00 - 10.00h - snídaně
10.15 - 12.45h - závěrečný workshop, sdílení
13.00h - oběd a rozloučení


UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

Ubytování bude ve sdílených pokojích pro 3 a 4 osoby.  Počet míst je omezený na 14 žen.
Strava je formou plné penze a je bezmasá. Bezlepková a bezlaktózová strava je možná při nahlášení předem.

DOPRAVA:

Po vlastní ose. Pokud pojede více žen autem, je možné se  domluvit na spolujízdě. Zašlu emailem kontakty a dohoda je na Vás.
Centrum osobního rozvoje se nachází na rozhraní Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor v údolí potoka Staříč.


JAK SE DO CENTRA DOSTANETE?


Autem
cesta z Brna- je to asi 175 km, přes Olomouc a Zábřeh na Moravě
cesta z Prahy- přibližně 240 km přes HK a Žamberk
cesta z Ostravy- cca 123 km přes Opavu a Bruntál

Po příjezdu do vesnice, ještě před kostelem, odbočka vpravo, přes malý most nad potokem. Centrum je prakticky hned za mostem.

Vlakem, autobusem

z Brna jezdí přímý vlakový spoj až do Lipové
z Prahy je to s jedním přestupem v Zábřehu na Moravě
z O
stravy pak buď vlakem, s přestupem v Olomouci nebo autobusem , s přestupem v Jeseníku

Cílová stanice: Lipová- lázně. Centrum je cca 500 metrů od vlakového nádraží. Dejte se směrem dolů, ke kostelu. Centrum je hned na druhé straně potoka, který teče za kostelem.

CENA:

Kurzovné  2.500 Kč

Ubytování a strava: 4.400 Kč

Cena celkem:   
6.900 Kč (při zaplacení zálohy a doplatku na místě)

Speciální sleva 1000 kč při zaplacení zálohy 2500 kč nejpozději do 19.9.2022 ( Síla sexuality )
                                                                                                            do  9.11.2022 ( Síla intuice )

REGISTRACE:

při vyplnění závazné přihlášky (viz. přihlašovací formulář níže) obdržíte informaci k uhrazení zálohy 2.500 kč na bankovní účet a potvrzení o rezervaci místa. Doplatek za kurzovné a platba za stravu a ubytování se hradí na místě hotově. Více informací k platebním a storno podmínkám

CENTRUM LIPOVÁ LÁZNĚ:

 • meditační sál s kamny a vyhřívanou podlahou, profesionální ozvučení- jídelna
 • pokoje jsou obloženy přírodním dřevem bez nátěru
 • každý pokoj má své vlastní sociální zařízení i koupelnu
 • parkovací místa v areálu pro cca 7 aut
 • travnaté hřiště

Pojďte naslouchat sobě, objevovat skrytá tajemství a radovat se z každého dne Vašeho žití. Otevřete se důvěře v sebe, ve své schopnosti, otevřete se lásce.

Pokud to cítíte, přijďte mezi nás.  


Vlog z Mohendžodára

Uplynulé kurzy