Numerologie, tarot

Numerologické rozbory, tarotové karty

Numerologie

Numerologií se zabývaly ty nejvyspělejší kultury ještě před existencí astrologie. Proto je považována za jednu z nejstarších věd světa. Název NUMEROLOGIE pochází z latinského slova "numeros" = číslo. Záznamy o ní najdeme u starých Egypťanů, Peršanů, Mayů, ale i v tajné nauce Indů. Její původ zřejmě sahá až ke zmizelým civilizacím Atlantidy a Lemurie. Tajná řeč čísel, kterou směli ovládat jen ti nejvyšší z kněží a zasvěcených jedinců, sloužila k poznání základních struktur světa a také člověka.

Čísla jsou nositeli určitých vibrací a symbolů. A s těmito vibracemi pracuje i naše současná numerologie. Z data narození a jména je numerologie schopna vyčíst mnohé schopnosti člověka, jeho profesionální možnosti, dále riziko zdravotních potíží a mnoho dalších povahových vlastností a schopností. A také karmu a karmický úkol.

Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v datu narození a ve všech ostatních základních vibracích, které na člověka působí - tím i lépe budeme moci chápat sami sebe a své blízké. Numerologie (stejně jako astrologie) prostřednictvím data narození, jména a příjmení navždy zapíše do vesmíru Vaši povahu, životní dráhu i osud. Pomáhá nám vyhnout se překážkám, které se mohou vyskytnout na naší cestě životem. Díky ní můžeme pochopit příčinu věcí, zlepšit své vnitřní "já" a poopravit jednání, které dáváme svému okolí najevo. Může nám být zároveň i vzácným nástrojem k poznání těch, s nimiž se stýkáme nebo které milujeme. Objevovat sami sebe s pomocí numerologie je fascinující dobrodružství! Kdo to jednou vyzkoušel, už se bez ní neobejde.Numerologií se zabývaly ty nejvyspělejší kultury ještě před existencí astrologie. 


NUMEROLOGICKÉ ROZBORY


VELKÝ (KOMPLEXNÍ) NUMEROLOGICKÝ ROZBOR

Skládá se ze dvou částí, z nichž každou si můžete objednat samostatně:

Část 1. Základní rozbor data narození a jména

V tomto rozboru je podrobně rozebraná numerologická mřížka z data narození, číselné roviny, izolovaná čísla, životní a psychické číslo, číslo měsíce a roku, charakter, schopnosti, předpoklady, nadání, profesní orientace, atd. Společně s tím je zde posouzeno a rozebráno i jméno předmětné osoby a jeho vliv na zdraví i na život.

CENA: 900 ,- Kč

Část 2 - Životní trojúhelníky a devítileté osudové cykly

Jedná se o numerologickou předpověď na 10 let dopředu. Zde jsou rozebrány tzv. osudové trojúhelníky. Rozbor popisuje nejenom to, pod jakým číselným vlivem se budou odehrávat vaše jednotlivé osobní roky, ale zároveň popisuje i různé etapy vašeho života (od narození až do smrti) a objasňuje, co v které životní etapě budete prožívat a konkrétně v jakých životních lekcích budete "zkoušeni" osudem. V každém devítiletém cyklu totiž budete prožívat jinou životní lekci jako "učební látku", kterou máte v tomto životě zvládnout. Pochopit svoje osudové cykly je tedy velmi důležité. Každý devítiletý cyklus se ještě navíc každoročně kříží s mnoha jinými číselnými vlivy. Proto je na závěr rozebrán jeden celý devítiletý vibrační cyklus (jednotlivě rok po roce) - pochopitelně ten aktuální, který právě v životě prožíváte (a ty následující roky po něm). To znamená, že tímto rozborem Vám zároveň bude poskytnuta i numerologická předpověď na 10 let dopředu.

CENA: 1250 ,- Kč

Pokud si objednáte 1. + 2. část rozboru současně, získáte ji za zvýhodněnou cenu : 1850 ,- Kč

Rozbor je v rozsahu zhruba 20-30 stran A4. Možno zaslat emailem či za příplatek 100,- Kč vložit do kroužkové vazby